OFERTA

W naszej ofercie znajduje się szeroka oferta zabezpieczeń ognioochronnch:

 • Zabezpieczenia ogniochronnie konstrukcji stalowych do klasy odporności R 240.
 • Zabezpieczenia ogniochronnie konstrukcji betonowych, żelbetonowych, stropy betonowe do klasy odporności REI 240.
 • Budowa lekkich ścian działowych, sufitów podwieszonych oraz samodzielnych stropów w klasie odporności EI 120, REI 120.
 • Budowa przewodów wentylacyjnych o odporności ogniowej oraz przewodów oddymiających do klasy odporności EIS 120.
 • Obudowa już istniejących przewodów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej do klasy odporności EIS 120
 • Zabezpieczenia przepustów instalacyjnych. Przepusty rur niepalnych, rur palnych, kabli elektrycznych, dylatacje poziome i pionowe spełniające klasę odporności ogniowej  EI 240

Proponujemy również systemy antykorozyjne, które charakteryzują się bardzo dużą odpornością chemiczną oraz wytrzymałością mechaniczną. Polecane przez nas systemy antykorozyjne znalazły szerokie zastosowanie w:

 1.   Budownictwie ogólnym (np: hale, hipermarkety itp.),
 2.   Budownictwie drogowym (np: mosty, wiadukty, kładki itp.),
 3.   Oczyszczalniach ścieków,
 4.   Stacjach wody przemysłowej,
 5.   Przemyśle:
 • chemicznym i petrochemicznym,
 • celulozowo-papierniczym, 
 • górniczym,
 • koksowniczo-hutniczym
 • energetycznym,
 • spożywczym,

Ścisła współpraca z producentami farb, udział w konferencjach, seminariach i targach związanych z antykorozją ognioochroną konstrukcji stalowych, umożliwia stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy przez co w coraz większym stopniu zabezpieczamy potrzeby naszych klientów.

Przeglądając ofertę naszych produktów zapewne nasuną się Państwu pewne sugestie i zapytania, aby wyjść na przeciw podajemy adres e-mail naszego doradztwa technicznego, pod który prosimy kierować wszelkie zapytania: biuro@stalprotekt.pl

Polecamy wyroby następujących producentów:
PPG, Tikkurilla, Sigma, Oliva, Jotun, Malchem, Hempel, Promat, SIKA,

Oferujemy dogodne terminy płatności


OSTATNIE REALIZACJE