Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

Proces wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych wymaga użycia specjalistycznych, hydrodynamicznych agregatów malarskich, które zapewnią uzyskanie odpowiedniej grubości powłoki malarskiej przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej estetyki. Posiadamy certyfikaty na wykonywanie zabezpieczeń ogniochronnych od wszystkich czołowych producentów farb ogniochronnych. Prace prowadzimy głównie na własnej malarni, gdzie możemy w pełni kontrolować proces technologiczny i prace te nie są uzależnione od warunków pogodowych, jak to często bywa przy pracach prowadzonych na budowie. W szczególnych przypadkach, kiedy nie ma możliwości wykonania warsztatowego zabezpieczenia ogniochronnego stali prace takie prowadzimy również na budowie.

OSTATNIE REALIZACJE